Home » កម្មវិធីវិទ្យុ » កិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការតំណាងជនពិការស្តីអំពីការប្រឈម និងឱកាសនៃការទទួលបានសេវាសុខភាពសម្រាប់ជនមានពិការភាពដោយមិនគិតថ្លៃ

កិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការតំណាងជនពិការស្តីអំពីការប្រឈម និងឱកាសនៃការទទួលបានសេវាសុខភាពសម្រាប់ជនមានពិការភាពដោយមិនគិតថ្លៃ

photo_2021-03-29_12-03-56

១ គោលបំណង
  • សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីផែនការមេអាស៊ានដែលផ្ដោតទៅលើនៃការទទួលបានសេវាសុខភាពសម្រាប់ជនមានពិការភាពដោយមិនគិតថ្លៃ
  • ធ្វើការកំណត់បញ្ហារបស់ជនមានពិការភាពនៃការទទួលបានសេវាសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃ
  • បង្កើតកិច្ចសហការជាមួយ អង្គការតំណាងជនពិការដែលធ្វើការផ្តោតលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ាន២០២៥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *