Home » កម្មវិធីវិទ្យុ » ការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងជនពិការVPD និងពត៌មានសាធារណៈ

ការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងជនពិការVPD និងពត៌មានសាធារណៈ

ការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងជនពិការVPD និងពត៌មានសាធារណៈ

វិទ្យុសំឡេងជនពិការបានពង្រីកប្រតិបត្តិការផ្សាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តសេវាពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពត៌មានសាធារណៈ ដែលអាចឲ្យយើងជួយកម្មវិធី

concept for home page 1

ការចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គម ក្នុងអំឡុងពេលគាំទ្រដល់បេសកកម្មអាជីវកម្មរបស់យើងឱ្យមាននិរន្តរភាពដោយខ្លួនឯង។

វិទ្យុសំឡេងជនពិការ គឺជាអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលតាមប្រភេទនៃ “ការមិនរកប្រាក់ចំណេញ” អាចធ្វើអាជីវកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំផែនការ និងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពត៌មានជាសាធារណៈ។
នាពេលថ្មីៗនេះវិទ្យុសំឡេងជនពិការបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីបំរើជាមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយពត៌មានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា អង្គការជនពិការកម្ពុជា​ អង្គការដៃគូរដ្ឋាភិបាល និងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពត៌មានសាធារណៈរបស់អង្គការអន្តរជាតិ។ ​ វិទ្យុសំឡេងជនពិការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការជនពិការកម្ពុជា (CDPO) គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយដែលបានរៀបចំដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

46750665_1056153147898832_8227423830205792256_n

សង្ខេបអាជីវកម្ម:វិទ្យុសំឡេងជនពិការបានបង្កើតភាពជាដៃគូស្ថាបនាថ្មីជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការណែនាំពីកម្មវិធីវិទ្យុ ​ការចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមដែលមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគ្មិននិងអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួម។ កម្មវិធីវិទ្យុនេះផ្សាយពីម៉ោង 10ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11ព្រឹក ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយលើកយកប្រធានបទដ៏ពេញនិយមនៃការចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមដែលជាអាទិភាពជាមួយអង្គGអន្តរជាតិ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងការតាមដានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សង្គមរបស់អង្គការ UNDP (SDGs) ។ កម្មវិធីនេះបានផ្តល់សំឡេងដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះនិងក្រុមបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជាស្ត្រី,ជនចាស់ជរា,កុមារ,ជនក្រីក្រ,ជនជាតិភាគតិចនិងសាសនា។ កម្មវិធីនេះបានលើកឡើងនូវទម្រង់នៃវិទ្យុសំឡេងជនពិការនៅក្នុងសហគមន៍អង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលនិងនៅតាមបណ្តាខេត្តដែលយើងផ្សព្វផ្សាយ។ សមត្ថភាពរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជា (CDPO) /វិទ្យុសំឡេងជនពិការ (VPDs) ដើម្បីគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការពត៌មានសាធារណៈរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់អតិថិជនត្រូវបានបង្ហាញថ្មីៗនេះក្នុងការស្នើសុំជំនួយដល់ IFES សម្រាប់ផែនការមេអាស៊ាននិងយុទ្ធនាការសុខភាពមាតុភាពរបស់GIZ។​

Untitled-5

សេវាពត៌មានសាធារណៈ
សម្រាប់វិទ្យុសំឡេងជនពិការដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាពត៌មានសាធារណៈតែមួយគត់ដល់អតិថិជននិងដៃគូរបស់ខ្លួនវានឹងទាញយកប្រយោជន៍ពី:

 • ទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកនិងការបោះពុម្ព
 • ការទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម – ទំនាក់ទំនងអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងក្នុង

មណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយពត៌មានសាធារណៈរបស់វិទ្យុសំឡេងជនពិការផ្តល់ជូននូវ:

 • វិភាគលើគោលបំណងនិងលទ្ធផលរបស់អតិថិជន
 • ការស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគទស្សនិកជនគោលដៅ
 • កិច្ចប្រជុំនិងការវាយតម្លៃការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
 • ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តន៍និងការវាយតម្លៃ
 • កក្តាពត៌មានជាសាធារណៈ – ជាគន្លឹះនិងជាកូនសោរគន្លឹះដ៏សំខាន់
 • បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពពត៌មានតាមរយៈបណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើន
 • បញ្ហានិងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
 • ផលិតផលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
 • ឯកសារវីដេអូ​និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ
 • សេវាកម្មបកប្រែនិងការបោះពុម្ភឯកសារ
 • ការហ្វឹកហ្វឺនសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងការវិភាគខ្សែវីដេអូ

ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ
ក្នុងនាមជាអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញវិទ្យុសំឡេងជនពិការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដែលតម្រូវឱ្យមានប្រាក់ខែបុគ្គលិកនិងជួលអង់តែនវិទ្យុនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុ។ វិទ្យុសំឡេងជនពិការសុំឱ្យអតិថិជនផ្តល់នូវការបរិច្ចាគដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មពត៌មានសាធារណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្របដណ្តប់ប្រាក់ខែបុគ្គលិក ចំណាយការផលិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការចំណាយលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *